Haukiputan Sähköosuuskunta
Haukiputan Sähköosuuskunta

Energiatietoa

Energianhinnan muuttuessa nopealla tahdilla on varmasti jokaisella meillä herännyt mielenkiinto oman energiankulutuksensa seuraamiseen ja sähkön optimaaliseen käyttöön.

Fingrid Datahub Asiakasportaalin kautta pääset tarkastelemaan sähkönkäyttöpaikkaasi ja sähkösopimuksiisi liittyviä tietoja sekä voit seurata omaa energiankulutustasi halutulla aikavälillä.

 

Olemme koonneet oheen myös muita linkkejä eri palveluntuottajien energian käytön ja seurannan tehostamiseen

Fingrid Datahub

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 80 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.
https://palvelut.datahub.fi/fi


Motiva

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Se tarjoaa kuluttajille, yrityksille, kunnille ja julkishallinnolle tietoa, ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.
www.motiva.fi


Astettaalemmas.fi

Viimetalvinen energiakriisi yhdisti suomalaiset ennennäkemättömällä tavalla toimimaan energian riittävyyden puolesta, minkä ansiosta sähköä riitti kaikille koko lämmityskauden. 40 prosenttia suomalaisista tunnustaa peräti nauttineensa sähkönsäästöstä, selvisi Motivan teettämässä suomalaisten energia-asenteita ja energiansäästöä selvittäneessä tutkimuksessa.
https://www.astettaalemmas.fi/


Energiateollisuus

Suomessa sähkön- ja kaukolämmönjakelun laatu on hyvä ja keskeytykset ovat harvinaisia. Täyteen katkottomuuteen ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista päästä. Siksi jokaisen tuleekin olla varautunut lyhytaikaisiin häiriöihin sähkön tai kaukolämmön jakelussa.
https://energia.fi/energiatietoa/asiakkaat/varaudu-hairioihin/


Sähkön hintavertailu

Helposti omaksuttavaa ja havainnollista tietoa sähkön hinnan vertailuun
https://www.sahkonhinta.fi/


Energiavirasto

Tietoa sähköenergian ostamisesta, sähkön verkkopalvelun hinnoittelusta ja oikeuksistasi sähköasiakkaana
https://energiavirasto.fi/kuluttajat

 

Aiheeseen liittyvät linkit

Mihin kotisi sähkö kuluu?


Palvelunumerot
Vikapäivystys 050 5632 116 Asiakaspalvelu (08) 477 040