Haukiputaan Sähköosuuskunta

Haukiputaan Sähköosuuskunta on perustettu 1918. Nykyisen toimialueensa se sai 1980, jolloin Kellon Sähköosuuskunta fuusioitui Haukiputaan Sähköosuuskuntaan.

Toimialue on pinta-alaltaan 445,35 km2 ja asukkaita on noin 19 000. Osuuskunta on keskittynyt palvelemaan Haukiputaan ja Kellon kylien sähkönkuluttajia panostamalla laajaan ja käyttövarmaan jakeluverkkoon sekä varmistamaan kilpailukykyiset hinnat.

Haukiputaan Sähköosuuskunta on niin sanottu ensimmäisen asteen osuuskunta, asiakkaista eli henkilöjäsenistä muodostuva osuuskunta. Osuuskunnan jäsenmäärä on noin 5600. Ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskuntakokous. Osuuskuntakokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osuuskuntakokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajan että varatilintarkastajan. Hallituksen muodostavat osuuskuntakokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemat seitsemän jäsentä. Hallitukseen voidaan valita lisäksi kaksi varajäsentä vuodeksi kerallaan. Hallitus vahvistaa muun muassa siirron ja liittymismaksujen hinnat.

Haukiputaan Sähköosuuskunta ja yhdeksän muuta energiayhtiötä perustivat 1.4.2020 sähkönmyyntiin ja asiakaspalvelun tuottamiseen yhteiset yhtiöt. Sähkönmyynti yhtiö on nimeltään Oomi, joka vastaa osakasyhtiöidensä sähkön myyntiliiketoiminnasta. Ensin Palvelu, joka hoitaa muun muassa Oomi:n asiakaspalvelun sekä omistajayhtiöiden sähköverkon asiakaspalvelun teknistä asiakaspalvelua lukuun ottamatta. Tuotanto-osuuksista saatavan sähköenergian myynti ja myynnin raportointi on ostettu palveluna Oulun Energialta.

Osuuskuntaperiaatteiden mukaisesti voittoja ei tulouteta, vaan niillä kehitetään liiketoimintoja. Toimialueen asiakkaat ja yritykset hyötyvät osuuskunnan harjoittamasta kilpailukykyisestä hinnoittelusta sekä verkoston jatkuvasta kehittämisestä. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa etujen tarjoamista jäsenille. Viimevuosina etu on palautettu asiakkaalle suoraan edullisena sähkön siirtohintana.

Powered by Galaxo