Rakentajaopas

Sähköasennuksiin ja liittymän rakentamiseen liittyviä ohjeita rakentajalle.

Ota yhteys sähkölaitokseen hyvissä ajoin ennen rakennustöiden alkamista sopimuksien, työmaasähköistyksen ja liittymiskaapelin asennuksen vuoksi.

Ennen liittymän rakentamista on asiakkaan tehtävä kirjallinen liittymissopimus sähköyhtiön kanssa. Tietojen pohjalta tehdään liittymissopimus ja valitaan alustava sähkötuote.

Liittymiskaapelin putkitus tehdään kuvan mukaisesti

Kuva 1. Liittymiskaapelin putkitus,

Putkikoko JM 50 riittää 4 x 25 S kaapelille, mikäli kaapeli on erilainen, tarkista putkikoko.

Liittymisojan kaivuu tonttialueella kuuluu rakentajalle. Ojan suositussyvyys on 0,7 m valmiista maanpinnasta. Kts. alla oleva kuva.

Kuva 2. Liittymisoja

Sähköurakoitsija tilaa liittymisjohdon kytkennän ja mittarin asennuksen kirjallisesti verkkoyhtiöltä. Muista vaatia sähköurakoitsijalta työn valmistuttua sähköturvallisuuslain mukainen oman työn tarkastuspöytäkirja liitteineen.


Liittämisen ehtoina ovat lisäksi, että sopimukset ovat tehdyt ja sopimuksiin perustuvat maksut ovat maksetut sekä rakennus on siinä vaiheessa, että se voidaan pysyvästi liittää jakeluverkostoon.
Liittymiskaapelit

Haukiputaan Sähköosuuskunta käyttää kaikissa liittymissä standardikokoa olevia alumiinikaapeleita.

  • AXMK 4 x 25 S liittymissä 3 x 25 A, 3 x 35 A, 3 x 50 A ja 3 x 63 A
  • AXMK 4 x 50 S liittymissä 3 x 80 A ja 3 x 100 A
  • AXMK 4 x 95 S liittymissä 3 x 125 A ja 3 x 160 A
  • AXMK 4 x 150 S liittymässä 3 x 200 A
  • AXMK 4 x 240 S liittymässä 3 x 250 A

Huom.
Jos liittymiskaapelin pituus kasvaa voidaan joutua käyttämään poikkipinnaltaan suurempaa liittymiskaapelia.

Tätä isommissa liittymissä käytetään kahta kaapelia rinnan. Kaapelin poikkipintaa voidaan joutua kasvattamaan kaapelin pituudesta tai asennusolosuhteista riippuen.

Liittymismaksua vastaan Haukiputaan Sähköosuuskunta toimittaa liittymiskaapelin tonttirajalle. Tästä eteenpäin sähköpääkeskukselle liittyjä valitsee liittymiskaapelin toimittajan ja maksaa siitä aiheutuvat kustannukset. Liittymiskaapelin ja sen asennuksen liittyjä voit tilata myös sähkölaitokselta.


Pääsulakkeet

Liittymän pääsulakkeet voivat sijaita sähköpääkeskuksessa tai liittymiskaapelin alkupäässä. Pääsulakkeiden sijaitessa sähköpääkeskuksessa on sähköurakoitsijan huolehdittava, että liittymiskaapelin putkitus on palokestoinen.


Liittymän kytkemisen tilaus

Sähköturvallisuuslain (410/1996, muutos 913/2002) mukaan kaikille sähköasennuksille on tehtävä käyttöönottotarkastus.

Ennen liittämistä Haukiputaan Sähköosuuskunnan sähkönjakeluverkkoon on sähköurakoitsijan toimitettava jakeluverkonhaltijalle yleistietolomake, jolla sähköurakoitsija vakuuttaa sähkölaitteiston olevan määräysten mukaisessa kunnossa ja liitettävissä sähkönjakeluverkkoon. Liittymän kytkemisaika sovitaan mittariasentajan Timo Taskisen (044-7512 634) tai palveluinsinöörin Pekka Virran (044-7512 631) kanssa. Yleistietolomake voidaan myös postittaa osoitteeseen Martinniementie 31 93830 Haukipudas, lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hso.fi

Lisäksi liittymän kytkeminen edellyttää, että liittyjä on tehnyt liittymissopimuksen, maksanut liittymismaksun sekä hankkinut sähkönmyyjän kohteeseen.

 

Powered by Galaxo