Kasvaako puu liian lähellä sähkölinjaa?

Tarjoamme puunkaatoapua asiakkaillemme tilanteissa, jossa asiakkaan tontilla  kasvava puu sijaitsee lähellä sähkölinjaa. Kaadamme puun tai puut oikeaoppisesti aiheuttamatta vaaraa ihmisille, rakennuksille tai sähkölinjoille.

Tällä tavoin ehkäisemme häiriöitä sähköverkossa. Puu saattaa kaatua esimerkiksi myrskyllä sähkölinjan päälle aiheuttaen sähkökatkoksen. Arvioimme avuntarpeen aina tapauskohtaisesti.

 

Powered by Galaxo