2020 Oomi Energia
Uudet yhtiöt aloittavat toimintansa suunnitellusti 1.4.2020. Sähkönmyyntiyhtiö saa nimekseen Oomi Energia, jota kutsutaan myös Oomiksi. Palveluyhtiö nimetään Ensin Palvelut Oy:ksi. Uuden yhtiön omistavat: Haukiputaan Sähköosuuskunta, Lahti Energia, Oulun Energia, Oulun Seudun Sähkö, Porin Energia, Raahe Energia, Rantakairan Sähkö, Tenergia, Tornion Energia ja Vantaan Energia. Haukiputaan Sähköosuuskunta omistaa yhtiöistä 2,5 prosenttia. Osuuskunta saa kertaluonteisena eränä osinkoa yli 1 M€:a Oulun Sähkönmyynnin muuttuessa Oomiksi ja Ensiniksi.

Powered by Galaxo