2019 Osuuskunta ostaa reilun prosentin omistusosuuden Oulun Sähkönmyynti Oy:stä
kun tähän tarjoutuu mahdollisuus. Muutoksen jälkeen Osuuskunta omistaa OSM:stä 7,44 prosenttia.

Powered by Galaxo