2002 Kellon sähköaseman käyttöönotto
Kolmannen sähköaseman avulla verkon sähkökuormaa
pystytään tasaamaan ja vikatilanteissa huoltamaan tehokkaammin

Powered by Galaxo