1924 Kirkonkylän, Niemeläntörmän ja Putaankylän sähköistäminen valmistuu

Powered by Galaxo