1918 Haukiputaan Sähköosuuskunta perustetaan
Sytykkeenä Haukiputaan Sähköosuuskunnan
perustamiseen oli ensimmäisestä maailmansodasta
johtunut petrolipula, joka aikalaisilta jääneiden tietojen
mukaan oli hyvin tärkeänä syynä Haukiputaalla.
Kunnan elintarvikelautakunnan työosuuskunnan talolle
25.8.1918 koolle kutsuma yleinen kokous päätti, että
ryhdyttäisiin valmistelemaan sähköosuuskunnan perustamista
Haukiputaalle. Osuuskunnan perustava kokous
pidettiin 15.9.1918 ja jo seuraavana päivänä siihen liittyi 18
jäsentä.

Powered by Galaxo