1982 Mauno Koivisto presidentiksi

Powered by Galaxo