1920 Suomi hyväksytään
Kansainliiton jäseneksi

Powered by Galaxo