Sähköliittymän rakentaminen

Liittymän rakentaminen perustuu sinun ja Haukiputaan Sähköosuuskunnan allekirjoittamaan liittymissopimukseen.

Kirjallista sopimusta laadittaessa tarvitsemme seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan yhteystiedot
  • Asemapiirros (rakennuslupakuvissa)
  • Kiinteistön tarkka sijainti, osoite ja tontti/ kortteli/ rekisterinumero
  • Tieto lämmitystavasta ja pääsulakekoko, keskuksen sijainti
  • Suunnitellut rakennusaikaisen ja lopullisen sähkönkäytön alkamisajankohdat

Tietojen pohjalta tehdään liittymissopimus ja valitaan alustava sähkötuote.

Liittymismaksun hintaan sisältyy sähkökaapelin rakentaminen tonttisi rajalle ja sähkön kytkeminen kiinteistöön. Tontille tuleva maakaapeli toimitetaan eri maksusta. Vastuu kaapelin kunnosta tonttialueella kuuluu tontin omistajalle/haltijalle. Maan kaivamisen yhteydessä tapahtuvasta kaapelirikosta vastaa aina kaivaja tai kaivutyön toimeksiantaja.

Liittymän rakentamisen yhteydessä asennetaan myös sähkömittari, joka jää Haukiputaan Sähköosuuskunnan omaisuudeksi.

Sinun tehtäväksesi jää kaapeliojan kaivaminen ja sen peittäminen.

Sähkö kytketään kiinteistöön, kun liittymismaksu on maksettu ja liitettävät sähköasennukset ovat valmiit ja urakoitsija on tehnyt niitä koskevan käyttöönottotarkastuksen.

Liittymissopimus

Liittymissopimuksella liittyjä ja Haukiputaan Sähköosuuskunta sopivat kirjallisesti liittyjän sähkönkäyttöpaikan ja Sähköosuuskunnan jakeluverkon välisestä sähkönsiirtoyhteydestä.

Palvelemme liittymisasioissa myös toimistollamme osoitteessa Martinniementie 31.

Powered by Galaxo