Haukiputaan Sähköosuuskunta

Haukiputaan Sähköosuuskunta on perustettu 1918. Nykyisen toimialueensa se sai 1980, jolloin Kellon Sähköosuuskunta fuusioitui Haukiputaan Sähköosuuskuntaan.

Toimialue on pinta-alaltaan 445,35 km2 ja asukkaita on noin 19 000. Osuuskunta on keskittynyt palvelemaan Haukiputaan ja Kellon kylien sähkönkuluttajia panostamalla laajaan ja käyttövarmaan jakeluverkkoon sekä varmistamaan kilpailukykyiset hinnat.

Haukiputaan Sähköosuuskunta on niin sanottu ensimmäisen asteen osuuskunta, asiakkaista eli henkilöjäsenistä muodostuva osuuskunta. Osuuskunnan jäsenmäärä on noin 5600. Ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskuntakokous. Osuuskuntakokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osuuskuntakokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajan että varatilintarkastajan. Hallituksen muodostavat osuuskuntakokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemat seitsemän jäsentä. Hallitukseen voidaan valita lisäksi kaksi varajäsentä vuodeksi kerallaan. Hallitus vahvistaa muun muassa siirron ja liittymismaksujen hinnat.

Haukiputaan Sähköosuuskunta on ollut osakkaana v. 2003 alkaen Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä. Oulun Sähkönmyynti Oy vastaa osakasyhtiöidensä sähkön myyntiliiketoiminnasta. Muita osakkaita Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä ovat Kemin Energia Oy, Keminmaan Energia Oy, Oulun Energia, Raahen Energia Oy, Rantakairan Sähkö Oy, Tenenergia Oy ja Tornion Energia Oy. Tuotanto-osuuksista saatavan sähköenergian myynti ja myynnin raportointi on ostettu palveluna Oulun Energialta.

Osuuskuntaperiaatteiden mukaisesti voittoja ei tulouteta, vaan niillä kehitetään liiketoimintoja. Toimialueen asiakkaat ja yritykset hyötyvät osuuskunnan harjoittamasta kilpailukykyisestä hinnoittelusta sekä verkoston jatkuvasta kehittämisestä. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa etujen tarjoamista jäsenille. Viimevuosina etu on palautettu asiakkaalle suoraan edullisena sähkön siirtohintana.

Powered by Galaxo