Rakentajaopas

Sähköasennuksiin ja liittymän rakentamiseen liittyviä ohjeita rakentajalle.

Ota yhteys sähkölaitokseen hyvissä ajoin ennen rakennustöiden alkamista sopimuksien, työmaasähköistyksen ja liittymiskaapelin asennuksen vuoksi.

Ennen liittymän rakentamista on asiakkaan tehtävä kirjallinen liittymissopimus sähköyhtiön kanssa. Tietojen pohjalta tehdään liittymissopimus ja valitaan alustava sähkötuote.

Liittymiskaapelin putkitus tehdään kuvan mukaisesti

Kuva 1. Liittymiskaapelin putkitus,

Putkikoko JM 50 riittää 4 x 25 S kaapelille, mikäli kaapeli on erilainen, tarkista putkikoko

Liittymisojan kaivuu tonttialueella kuuluu rakentajalle. Ojan suositussyvyys on 0,7 m valmiista maanpinnasta. Kts. alla oleva kuva.

Kuva 2. Liittymisoja

Mittauskeskus asennetaan tuulikaappiin tai tekniseen tilaan(suositus).

Sähköurakoitsija tilaa liittymisjohdon kytkennän ja mittarin asennuksen kirjallisesti sähkölaitokselta. Mittarista laskutetaan kulloinkin voimassa oleva muu liittymismaksu. Muista vaatia sähköurakoitsijalta työn valmistuttua sähköturvallisuuslain mukainen oman työntarkastuspöytäkirja liitteineen.

Liittämisen ehtoina ovat lisäksi, että sopimukset ovat tehdyt ja sopimuksiin perustuvat maksut ovat maksetut sekä rakennus on siinä vaiheessa, että se voidaan pysyvästi liittää jakeluverkostoon.
Liittymiskaapelit

Haukiputaan Sähköosuuskunta on ottanut vuoden 2000 alussa käyttöön kaikissa liittymissä alumiinikaapelit standardikokoa.

  • AXMK 4 x 25 S liittymissä 3 x 25 A, 3 x 35 A ja 3 x 63 A
  • AXMK 4 x 50 S liittymissä 3 x 80 A ja 3 x 100 A
  • AXMK 4 x 95 S liittymissä 3 x 125 A ja 3 x 160 A
  • AXMK 4 x 150 S liittymässä 3 x 200 A
  • AXMK 4 x 240 S liittymässä 3 x 250 A

Huom.
Jos liittymiskaapelin pituus kasvaa voidaan joutua käyttämään poikkipinnaltaan suurempaa liittymiskaapelia.

Tätä isommissa liittymissä käytetään kahta kaapelia rinnan. Kaapelin poikkipintaa voidaan joutua kasvattamaan kaapelin pituudesta tai asennusolosuhteista riippuen.

Liittymismaksua vastaan Haukiputaan Sähköosuuskunta toimittaa liittymiskaapelin tonttirajalle, mistä edelleen sähköpääkeskukselle liittyjä valitsee liittymiskaapelin toimittajan ja maksaa siitä aiheutuvat kustannukset. Liittymiskaapelin ja sen asennuksen liittyjä voi tilata myös sähkölaitokselta. Palveluhinnastossamme ovat liittymiskaapelien asennushinnat.
Pääsulakkeet

Liittymän pääsulakkeet voivat sijaita sähköpääkeskuksessa tai liittymiskaapelin alkupäässä. Pääsulakkeiden sijaitessa sähköpääkeskuksessa on sähköurakoitsijan huolehdittava, että liittymiskaapelin putkitus on palokestoinen.
Liittymän kytkemisen tilaus

Tilaus on suoritettava noin viikkoa ennen toivottua liittämispäivää. Liittymän, jossa on vain yksi laskutusmittaus, kytkemisaika sovitaan palveluinsinööri Pauliina Kiviahon (044-7512 629) kanssa. Kytkemistilaus voidaan myös postittaa osoitteeseen Martinniementie 31 93830 Haukipudas, lähettää sähköpostitse asiakaspalvelu@hso.fi tai faksata numeroon 08-5612 601.

Liittymät, joissa on useita laskutusmittauksia, kytkemisaika sovitaan verkostotyönjohtajien Sakari Ikonen (044-7512 628) tai Markku Joensuu (044-7512 627) kanssa. Mittariasentaja saa tässä tapauksessa tiedon mittaroinnista verkostotyönjohtajilta.

Kaikissa kytkemistapauksessa edellytämme ennen liittämistä Turvatekniikan keskuksen suosituksen mukaista kirjallista tietoa kyseisen kohteen sähköurakoitsijasta. Tiedon voi jättää sähköpääkeskukseen yhteyteen, postittaa etukäteen, lähettää sähköpostitse asiakaspalvelu@hso.fi tai lähettää faksina numeroon 08-5612 601.

Lisäksi liittymän kytkeminen edellyttää, että liittyjä on tehnyt liittymissopimuksen ja maksanut liittymismaksun.

Powered by Galaxo