27.06.2018

Sähkön siirtohintojen perusmaksut nousevat 1.8.2018

SÄHKÖN SIIRTOHINTOJEN PERUSMAKSUT NOUSEVAT 1.8.2018

Haukiputaan Sähköosuuskunnan sähkönsiirtolasku kasvaa 1.8.2018 alkaen keskimäärin 5 prosenttia. Muutoksien vaikutukset kokonaislaskuun vaihtelevat pääsulakekoon mukaan.

 

Esimerkkejä siirtohinnan korotuksen vaikutuksesta eri sähkönkäyttäjiin:

 

Hinnankorotustarve aiheutuu sähkömarkkinalain verkkoyhtiöille asettamista sähkön toimitusvarmuusvaatimuksista sekä verkkoliiketoiminnan riittävästä omavaraisuusasteesta. Sähkömarkkinalain vaatimusten toteuttaminen edellyttää mm. asemakaava-alueilla sähköjohtojen sijoittamista maahan. Sähkönjakelumaksuilla rahoitetaan tarveperusteisesti verkon investointi- ja kunnossapitotarpeet. Korotuksen jälkeenkin Haukiputaan Sähköosuuskunnan siirtohinnat ovat edullisimmassa neljänneksessä koko maan verkkoyhtiöiden vertailussa. Asiakkaalla on hintojen muutoksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa verkkosopimus verkkopalveluehtojen (VPE 2014) mukaisesti.

Verkkoyhtiöt ovat velvollisia keräämään energiaveron sähkönsiirtolaskutuksen yhteydessä ja tilittämään sen valtiolle. Verojen osuus on lähes 50 % sähkön siirtolaskutuksesta.

HAUKIPUTAAN SÄHKÖOSUUSKUNTA

Juha Sipola
Toimitusjohtaja

p. 044 7512 625

 

Sähkön siirtohinnasto 1.8.2018

Powered by Galaxo