01.07.2016

Tiedote 110 kV:n raivaus

TIEDOTE JOHTOAUKEAN HOIDOSTA

Arvoisa asiakkaamme ja maanomistaja

Haukiputaan Sähköosuuskunta vastaa siitä, että sähkönjakeluverkko on alueellamme sähköturvallisuusmääräysten mukainen, turvallinen ja toimintavarma. Raivaustoimenpiteellä varmistamme asiakkaillemme mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakelun.

Osuuskunta raivauttaa alan 110 kV:n johtoaukean alan ammattilaisilla.

Tämän kauden kohde on välillä Kortesuo – Haukipudas. Työ suoritetaan heinäkuun 2016 aikana.

Raivattava puuaines jää maanomistajille.

Lisätietoa HSO:lta puh: 08-5612 600 tai raivaajien yhteyshenkilöltä Asko Mäkelä 050-3062480.

Haukiputaan 110 kV:n (Kortesuo – Haukipudas) johtoaukea on leveydeltään 28 metriä.

HAUKIPUTAAN SÄHKÖOSUUSKUNTA

Juha Sipola

verkkoliiketoiminnan päällikkö

Powered by Galaxo