10.09.2014

Sähköverkon raivaustyöt

Haukiputaan Sähköosuuskunta vastaa siitä, että sähkönjakeluverkko on alueellamme turvallisuusmääräysten mukainen ja toimintavarma. Sähköosuuskunta aloittaa pienjännitejohtojen johtokatujen raivauksen 15.09.2014 jakelualueen pohjoispäästä Halosenniemen suunnasta. Johtokatujen raivaus suoritetaan Metsänhoitoyhdistys Oulun Seudun toimesta. Raivausta suorittavat metsurit jakavat kiinteistön omistajien postilaatikoihin tiedotteen yhteystietoineen.

Lisätietoja voi kysyä myös Metsänhoitoyhdistys Oulun Seudun toiminnanjohtaja Mikko Harjulta puh. 040-7197 640 tai Haukiputaan Sähköosuuskunnan jakeluverkkoinsinööreiltä Sakari Ikoselta puh. 044-7512 628 ja Markku Joensuulta puh. 044-7512 627

Haukiputaan Sähköosuuskunta                                                                                                             Juha Sipola                                                                                                                                             Verkkopalvelupäällikkö

Powered by Galaxo