24.04.2014

Sähköenergian siirtohinnat nousevat 1.6.2014

Hinnan korotustarve aiheutuu uudistuneen Sähkömarkkinalain verkkoyhtiöille asettamista uusista sähkön toimitusvarmuusvaatimuksista, kantaverkkoyhtiö  Fingrid Oyj:n 8 % korotuksesta kantaverkkomaksuihin sekä yleisestä kustannustason noususta. Toimitusvarmuusvaatimukset edellyttävät kasvaa investointitarvetta keskijännite - ja pienjänniteverkkoon, jotta asemakaava-alueilla häiriöpituus myrsky- ja lumituhojen johdosta ei ylitä 6 h:a ja asemakaava alueen ulkopuolella 36 h:a.

Haukiputaan Sähköosuuskunnan verolliset siirtohinnat nousevat 1.6.2014. alkaen keskimäärin 3,5 prosenttia.

Siirtohintojen nousun vaikutus 2000 kWh vuodessa käyttävälle kerrostaloasiakkaalle on noin 0,33 € kuukaudessa. Ei sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle 5000 kWh käyttävälle asiakkaalle hinnankorotuksen vaikutus on noin 0,83 € kuukaudessa. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle 18 000 kWh käyttävälle asiakkaalle noin 2,13 € kuukaudessa.

Haukiputaan Sähköosuuskunnan keskimääräiset siirtohinnat ovat korotuksen jälkeenkin 15 edullisimman sähkönsiirtäjän joukossa sekä selkeästi alle Energiaviraston yhtiölle määrittelemän siirtohintojen kohtuullisen tason. Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden toimintaa määrittelemällä niille sallitun tuottotason. Sähköosuuskunnan osalta viiden (5) viimeisen vuoden aikana siirtoenergia hinnoittelu on ollut useita miljoonia euroa pienempi kuin Energiaviraston sallima kohtuullinen taso.

Lisätietoja:           Asiakaspalvelu                  :  08-5612602

                            Tekninen asiakaspalvelu   :  044 7512 629

Powered by Galaxo