15.02.2022

Datahub otetaan käyttöön

Energia-alalla valmistaudutaan ottamaan käyttöön lakisääteistä sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on nimetty Datahubiksi, johon myös Haukiputaan Sähköosuuskunta liittyy.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin hallinnoimaan Datahubiin varastoidaan helmikuusta 2022 alkaen kootusti kaikkien sähkönkäyttäjien asiakas-, mittaus- ja käyttöpaikkatiedot koko maassa. Asiakkaille järjestelmän käyttöönotto ei aiheuta toimenpiteitä.

Lisätietoja Datahubista voit lukea Fingridin sivuilta: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/

Powered by Galaxo