10.12.2020

Syyskokous 22.12.2020

KOKOUSKUTSU HAUKIPUTAAN SÄHKÖOSUUSKUNNAN SYYSKOKOUKSEEN


Haukiputaan Sähköosuuskunnan jäsenet kutsutaan osuuskunnan syyskokoukseen, joka pidetään 22.12.2020 alkaen klo 18.00 osoitteessa Martinniementie 31, 90830 Haukipudas.

Osuuskunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan
- asettaa määräpäivän 17.12.2020, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallia kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
- sallia kokoukseen osallistumisen etäyhteydellä
Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta mm. osuuskuntalaista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Jos olette osallistumassa kokoukseen, teidän on ilmoitettava osallistumisestanne sähköpostiin jaana.puurunen@hso.fi tai puhelimella 044-7512 621 viimeistään 17.12.2020 kello 15.30 mennessä. Vain ennakkoilmoittautuneilla on oikeus osallistua kokoukseen. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava
- osallistutteko kokoukseen kokouspaikalla vai etäyhteydellä
- osallistutteko kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana. Pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan ilmoittautumisen yhteydessä joko sähköpostilla tai postitse osoitteeseen Martinniementie 31, 90830 Haukipudas. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu etukäteen.
- yhteystietonne (nimi, osoite, puhelinnumero) sekä sähköpostiosoitteenne. Kaikille etäyhteydellä osallistuville lähetetään osuuskunnalle ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ennen kokousta kokouslinkki, ohjeet osallistumiselle sekä ohjeet äänestysmenettelystä.

Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi suosittelemme vahvasti kaikkia jäseniä osallistumaan etäyhteydellä kokoukseen. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.


Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä mainitut syyskokousasiat. Keskeisiä päätöksiä ovat muun muassa:
- määrätään hallituksen palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet,
- valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja


Haukiputaalla 10.12.2020
Haukiputaan Sähköosuuskunta
Jarmo Savilaakso
Hallituksen puheenjohtaja  

Kokouskutsu (pdf)

Esityslista (pdf)

Kokousohje (pdf)

Valtakirja (pdf) Valtakirja (doc)

Osavuosikatsaus 2020 (pdf)

 

Powered by Galaxo