Tietoa energiasta

Sähkön alkuperä ja ympäristövaikutukset

Oulun Sähkönmyynti panostaa sähkönhankinnassaan vahvasti kotimaisilla ja uusiutuvilla raaka-aineilla tuotettuun sähköön.

Sähköntuotanto vaikuttaa kuitenkin aina ympäristöön sekä paikallisesti voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä että laajemmin. Tuotannossa syntyvät kasvihuonekaasut vaikuttavat maapallon ilmastoon aiheuttaen ilmaston lämpenemistä. Tutustu sähköhinnastoon tästä.

Energialähteet

Oulun Sähkönmyynnin myymän sähkön energialähteet vuonna 2012 olivat:

  • Turve 22 %
  • Vesi 19 %
  • Puu 10 %
  • Tuuli 1 %
  • Öljy 1 %
  • Markkinasähkö 47 %

Uusiutuvat, fossiiliset ja ydinvoima

Sähköntuotantoon käytetyt energialähteet jaetaan uusiutuviin energialähteisiin, fossiilisiin energialähteisiin sekä ydinvoimaan. Oulun Sähkönmyynnin sähkönhankinta jakaantuu seuraavasti:

  • Uusiutuvat energialähteet (esim. puu, biomassa, vesi, tuuli) 41 %
  • Fossiiliset energialähteet (esim. turve, kivihiili, maakaasu, öljy) 43 %
  • Ydinvoima 16 %

Sähköpörssistä ostetussa sähkössä on mukana kaikilla sähköntuotantoon käytettävillä energialähteillä tuotettua sähköä, esimerkiksi ydinvoimaa. Myymästämme sähköstä 47 % on hankittu sähköpörssistä. Markkinasähkön osalta energialähdejakauma perustuu viimeisimpään saatavilla olevaan jakaumaan vuodelta 2011. Uusiutuvan energian sähköntuotannosta 35 % osalta ympäristöarvo on myyty erikseen sertifikaattimarkkinoille.

Päästöt 

Tärkein kasvihuonekaasu on polttoaineen polton yhteydessä syntyvä hiilidioksidi. Sähkönmyyjät ilmoittavat asiakkailleen yhteenlasketut hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt (grammaa/myyty kilowattitunti). Ydinvoimatuotannon osalta ilmoitetaan käytetyn ydinpolttoaineen määrä myytyä sähköenergiayksikköä kohden (milligrammaa/kWh).

Oulun Sähkönmyynnin asiakkaiden käyttämän sähkön tuotannossa syntyi vuonna 2012 hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 270 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 0,10 mg/kWh. Markkinasähkön osalta on käytetty viimeisintä saatavilla olevaan tilastoa vuodelta 2011.

Kaukolämpö lämmittää Haukiputaalla

Kaukolämpö on lämmitysmuoto, joka säästää energiaa ja pitää ympäristön puhtaana. Haukiputaalla kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaisuudessaan kotimaisella polttoaineella (turpeella ja hakkeella). Kaukolämpö lisää taajamien asumisviihtyvyyttä, sillä savuavien piippujen asemesta Haukiputaalla lämmityssavut nousevat keskitetysti ja tarkan valvonnan alaisena.

Puhdasta energiaa sinulle ja perheellesi

Kaukolämmön menoputkissa virtaa talven kylmimpinä päivinä yli sata asteista vettä. Putkien mahdollinen vaurioituminen ei yleensä aiheuta vaaraa ympäristölle, sillä useimmiten vesi purkautuu pintavesiviemäreihin tai ojiin.

 

 

Powered by Galaxo